De ethische code van AI

Articifiële Intelligentie (AI) is een steeds belangrijker onderwerp in de wereld van technologie en innovatie. Het biedt veel kansen voor de toekomst, maar roept ook ethische vragen, bedreigingen en uitdagingen op. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld zeven richtsnoeren opgesteld voor de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen, gebaseerd op respect voor de menselijke autonomie, preventie van schade, rechtvaardigheid, verantwoording, transparantie, privacy en diversiteit. Het naleven van deze richtsnoeren is echter niet zo duidelijk. Er moeten technische en organisatorische maatregelen worden gevonden die de richtsnoeren naleven en toekomstbestendig zijn.

Magali Feys tijdens de opnames van de Digitaal Doordacht podcast

Een mogelijke oplossing voor de ethische bedreigingen en uitdagingen van AI is het creëren
van ethische richtlijnen en gedragscodes voor de ontwikkeling en implementatie van AI. Zo
kunnen bedrijven en ontwikkelaars bewust worden van de mogelijke gevolgen van hun
technologie en proactief werken aan het voorkomen van negatieve impact. Maar alleen
richtlijnen zijn niet genoeg. Er moet ook aandacht worden besteed aan de praktische
implementatie van deze richtlijnen en het voorkomen van bias in de training van AI-systemen.

Het is duidelijk dat AI een black box blijft, waarbij we niet altijd weten wat er precies gebeurt.
Daarom is het belangrijk dat er ook menselijke interactie plaatsvindt en dat er altijd een
controle is op de beslissingen die worden genomen door AI. Dit is vooral belangrijk om de
mogelijke bedreigingen van AI te voorkomen en uitdagingen te overwinnen. Trial and error zal
nog wel even blijven bestaan, omdat we blijven leren en nieuwe technologieën ontwikkelen.
Het is daarom van belang dat we kritisch blijven evalueren en mee blijven evolueren, zodat we
op een veilige en verantwoorde manier gebruik kunnen maken van AI.


Het naleven van de richtsnoeren van de Europese Unie voor de ontwikkeling en het gebruik
van AI-systemen is een stap in de goede richting om de ethische uitdagingen en bedreigingen
van AI te adresseren. Er moet nog meer regelgeving komen om deze richtsnoeren te regelen
en ervoor te zorgen dat technische en organisatorische maatregelen worden genomen die
toekomstbestendig zijn. Kortom, de ontwikkeling van ethische richtlijnen, menselijke
interactie en kritische evaluatie zijn cruciaal om de uitdagingen en bedreigingen van
artificiële intelligentie te overwinnen.


Dit boeiende gesprek uit de podcast ‘Digitaal Doordacht’ kan je ook beluisteren via deze link.
👉 Spotify: http://bit.ly/3opw0m1
👉 Apple Podcast: http://bit.ly/3MYgSGq
👉 Google Podcast: http://bit.ly/3MZVErK